RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

KOMUNIKATY

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim.

ZARZĄDZENIE nr 8/2020

PINB w powiecie brzeskim w sprawie
ustanowienia nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

********************************************************

KOMUNIKAT nr 7/2020

PINB w powiecie brzeskim do właścicieli i zarządców
obiektów budowlanychw w związku ze zbllżającym
sĺę okresem zimowym 2020/2021

********************************************************

KOMUNIKAT nr 6/2020

PINB w powiecie brzeskim do właścicieli, zarządców i użytkowników
budynków, obiektów budowlanych, w związku z rozpoczęciem
sezonu grzewczego 2020/2021
.

********************************************************

KOMUNIKAT nr 5/2020

PINB w powiecie brzeskim do właścicieli zarządców budynków
o powierzchni zabudowy przekraczającej2OOO m2,
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu
przekraczającej 1000 m2

********************************************************

KOMUNIKAT Nr 4/2020
PINB w powiecie brzeski
sprawie obsługi interesantów

*********************************************

Komunikat 3/2020 
PINB w powiecie brzeskim do właścicieli zarządców budynków użyteczności publicznej w sprawie obowiązku prowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego w tym systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.

*********************************************************

KOMUNIKAT Nr 2/2020
PINB w powiecie brzeskim do właścicieli
i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

********************************************************

KOMUNIKAT Nľ 1/2020
  PINB w powiecie brzeskim, w sprawie przyjęcia następujących wytycznych w sprawie rozpatrywania spraw z zakresu nadzoru budowlanego
w czasie trwania epidemii.

*********************************************

Komunikat nr 3/2019 PINB  w Brzegu, kierownay do właścicieli, zarządców i użytkowników
obiektów budowlanych w celu zminimalizowania  przyczyn wystąpienia zagrożeń pożarowych.

*********************************************

Komunikat z dnia 07.08.2019r., do właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych, w związku występującymi zagrożeniami dotyczącymi, urządzeń i instalacji zasilanych gazem płynnym 

*********************************************

Komunikat z dnia 12.07.2019r., do właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych, w związku występującymi zagrożeniami dotyczącymi, urządzeń i instalacji gazowej

*********************************************
Opublikował: Informatyk PINB
Publikacja dnia: 03.11.2020
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 15.07.2019
Dokument oglądany razy: 929