RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim wykonuje zadania określone przepisami ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:


1. Zadania w zakresie regulowanym przepisami ustawy Prawo budowlane:
1.1. prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej, polegającej na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
1.2. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
1.3. wydawanie postanowień i decyzji w I instancji w sprawach obiektów budowlanych określonych w art. 83 ust.1 ustawy Prawo budowlane.
1.4. współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej.
1.5. prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń w sprawach należących do właściwości Starosty.
1.6. prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych w sprawach należących do właściwości Starosty.
1.7. prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia na podstawie art. 81a ustawy Prawo budowlane mają prawo wstępu:
1) do obiektu budowlanego;
2) na teren:
a) budowy,
b) zakładu pracyOpublikował: Leszek Dyba
Publikacja dnia: 24.07.2015
Podpisał: Leszek Dyba
Dokument z dnia: 24.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 021