RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny / forma działania

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku, w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim jest organem zespolonej administracji rządowej. Jego aparatem pomocniczym jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu, który działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r, poz. 1409 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.),
4. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (D.U. z 2013, poz. 330, z póz. zm),
5. ustawy Prawo zamówień publicznych,
6. Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu ustalonego zarządzeniem nr 8/2007 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim z dnia 28 grudnia 2007r.

Kierownikiem Urzędu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, będący organem administracji publicznej, wykonujący obowiązki dyrektora generalnego, zawarte
w ustawie o służbie cywilnej.
Organem wyższego stopnia jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu.Opublikował: Leszek Dyba
Publikacja dnia: 24.07.2015
Podpisał: Leszek Dyba
Dokument z dnia: 24.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 134