Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Niedostępne elementy i treści:
„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2019.04.08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2020.10.01.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Możesz skontaktować się  mailowo - inspektorat@pinbbrzeg.pl
lub telefonicznie - 77 416 90 10.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Inspekotaru Nadzoru Budowlanego w Opolu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu, ul. Oławska 25, 49-306 Brzeg

Dla interesantów  ze stopniem niepłenosprawności wyznaczono miejsce prakingowe. Przed wejściem głównym zamotowano dzwonek przyzywowy.

Ponadto zamontowano skrzynkę podawczą oraz zamontowano stojak na rowery.

Stanowisko Obsługi Klienta znajduje się na wprost od wejścia głownego na wysokim praterze. W tym miejscu klient może złożyć podanie i inne dokumnety oraz uzyskać niezbędne informacje. W przypadku potrzeby spotkania w indywidualnej sprawie należy się wcześniej umówić telefonicznie 77 416 90 19. W urzędzie nie ma: toalety dla klientów, możliwość skorzystania z tłumacza języka obcego i migowego oraz windy.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.


Opublikował: Informatyk PINB
Publikacja dnia: 24.03.2021
Podpisał: Adrzej Serewatka
Dokument z dnia: 24.03.2021
Dokument oglądany razy: 72
5.05.2021 // bip.pinbbrzeg.pl