´╗??php $druk = empty($_GET['id']) || !is_numeric($_GET['id']) ? 1 : $_GET['id']; // strony $nid = empty($_GET['nid']) || !is_numeric($_GET['nid']) ? 0 : $_GET['nid']; // niusy $idc = empty($_GET['idc']) || !is_numeric($_GET['idc']) ? 0 : $_GET['idc']; // przetargi $ogl = empty($_GET['ogl']) || !is_numeric($_GET['ogl']) ? 0 : $_GET['ogl']; // ogloszenia do przetargow $idk = empty($_GET['idk']) || !is_numeric($_GET['idk']) ? 0 : $_GET['idk']; // konkursy $uk = empty($_GET['uk']) || !is_numeric($_GET['uk']) ? 0 : $_GET['uk']; // kartoteka $dzis = date('Y-m-d H:i:s'); $dzisp = date('d.m.Y'); include('php/top.php'); if(!empty($ogl)) { $pytam = "SELECT *, DATE_FORMAT(DataRekordu, '%d.%m.%Y') as DRE , DATE_FORMAT(DataU, '%d.%m.%Y') as DUO FROM ".$prefix."_smodbip_przetargi_ogloszenia WHERE Id =".$ogl; } else if(!empty($nid)) { $pytam = "SELECT *, DATE_FORMAT(DataU, '%d.%m.%Y') as DU FROM ".$prefix."_smodbip_news WHERE Aktywne = 1 AND Id =".$nid; } else if(!empty($idc)) { $pytam = "SELECT *, DATE_FORMAT(DataU, '%d.%m.%Y') as DU, DATE_FORMAT(DataZ, '%d.%m.%Y') as DZ, DATE_FORMAT(DataDel, '%d.%m.%Y') as DDEL FROM ".$prefix."_smodbip_przetargi WHERE Id =".$idc; } else if(!empty($idk)) { $pytam = "SELECT *, DATE_FORMAT(DataU, '%d.%m.%Y') as DU, DATE_FORMAT(DataPZ, '%d.%m.%Y') as DPZ, DATE_FORMAT(DataZ, '%d.%m.%Y') as DZ, DATE_FORMAT(DataDel, '%d.%m.%Y') as DDEL FROM ".$prefix."_smodbip_konkursy WHERE Id = ".$idk; } else if(!empty($uk)) { $pytam = "SELECT *, DATE_FORMAT(DataSprawy, '%d.%m.%Y %H:%i') AS DS, DATE_FORMAT(DataDel, '%d.%m.%Y %H:%i') AS DDEL, DATE_FORMAT(DataRekordu, '%d.%m.%Y %H:%i') AS DDRR, DATE_FORMAT(DataU, '%d.%m.%Y %H:%i') AS DP FROM ".$prefix."_smodbip_kartoteka WHERE Id = ".$uk; } else { $pytam = "SELECT *, DATE_FORMAT(DataD, '%d.%m.%Y') as DD, DATE_FORMAT(DataP, '%d.%m.%Y') as DP FROM ".$prefix."_smodbip_strony WHERE Id = ".$druk." and Aktywne = 1 AND Typ < 2 LIMIT 1"; } $wynik = mysql_query($pytam); $ile = mysql_num_rows($wynik); if($ile > 0) { while($wiersz = mysql_fetch_array($wynik)) { $tytul = $wiersz["Tytul"]; $tresc = $wiersz["Tresc"]; $parent = $wiersz["Parent"]; $ais = $wiersz["Aimie"]; $ans = $wiersz["Anazwisko"]; $pis = $wiersz["Pimie"]; $pns = $wiersz["Pnazwisko"]; $dds = $wiersz["DD"]; $dps = $wiersz["DP"]; $nlid = $wiersz["Lid"];//lid dla niusa $ndu = $wiersz["DU"];//data dla niusa // dla przetargow $nzw = $wiersz["Tytul"]; $opis = $wiersz["Opis"]; $dz = $wiersz["DZ"]; $dataz = $wiersz["DataZ"]; $pub = $wiersz["Publiczny"]; $us = $wiersz["Usuniety"]; $ddel = $wiersz["DDEL"]; $dpo = $wiersz["Uwagi"]; $aktualny = $wiersz["Aktualny"]; $dp = $wiersz["DP"]; $pim = $wiersz["ImieP"]; $pnz = $wiersz["NazwiskoP"]; $v = $wiersz["V"]; $roz = $wiersz["Rozstrzygniety"]; //dla konkursow $dpz = $wiersz["DPZ"]; $du = $wiersz["DU"]; $datapz = $wiersz["DataPZ"]; $org = $wiersz["Organizator"]; //dla ogloszen do przetargow $dtred = $wiersz["DRE"]; $piso = $wiersz["ImieP"]; $pnso = $wiersz["NazwiskoP"]; $uxdu = $wiersz["DataU"]; $uxdr = $wiersz["DataRekordu"]; $datao = $wiersz["DUO"]; // dla uniw. kartoteki $uknzw = $wiersz["Nazwa"]; $uknrr = $wiersz["NumerSprawy"]; $ukds = $wiersz["DS"]; $ukdataz = $wiersz["DataSprawy"]; $ukus = $wiersz["Usuniete"]; $ukddel = $wiersz["DDEL"]; $ukakt = $wiersz["Aktualne"]; $ukdp = $wiersz["DP"]; $ukdrek = $wiersz["DataRekordu"]; $ukdr = $wiersz["DDRR"]; $tr = empty($tresc) || $tresc == '

' ? $nlid : $tresc; // jak nie ma rozwiniecia to trescia ma byc lid echo "\n".'
'; echo "\n".'
'; if(!empty($idk)) { $zakonczony = $datapz < $dzis ? 'zakończony' : 'data przyjmowania zgłoszeń '.$dpz; $rozstrzygniety = $dataz < $dzis ? ', rozstrzygnięcie: ' : ', data rozstrzygnięcia '.$dz; if(empty($roz)) { $rozstrzygniecie = 'nierozstrzygnięty'; } else if($roz == 1) { $rozstrzygniecie = 'rozstrzygnięty'; } else if($roz == 2) { $rozstrzygniecie = 'unieważniony'; } $usuniety = $us == 1 ? ', usunięty' : ''; if($us > 0) { echo "\n".'
'; echo "\n".'To jest wersja archiwalna, informacja o tym konkursie została skasowana: '.$ddel.' z powodu:'; echo "\n".'
'.$dpo.''; echo "\n".'
'; } if($aktualny == 0) { echo "\n".'
'; echo "\n".'To jest wersja archiwalna z dnia '.$du.'. Zmiany wprowadzono z powodu:
'.$dpo.''; echo "\n".'
'; } echo "\n".'

'.$nzw.'

'; echo "\n".'

'.$zakonczony.$usuniety.$rozstrzygniety.'

'; echo "\n".'Organizator: '.$org.''; echo "\n" . '
'; echo "\n" . $opis; echo "\n".'
'; echo "\n".'
'; echo "\n".'Opublikował: '.$pim.' '.$pnz.''; echo "\n".'
Publikacja dnia: '.$ndu.''; echo "\n".'
'; echo "\n".'Dokument ogl─ůdany razy: '.$v.''; echo "\n".'
 '; echo "\n".'
'; echo "\n".'
'; //echo "\n".'Wydruk z dnia '.$dzisp; echo "\n".'
'; $dzien = date("j.m.Y"); echo ''.$dzien.' // '.$urlserwisu; echo "\n" . '
'; } else if(!empty($idc)) { $publiczny = $pub == 1 ? 'Podlegaj─ůcy Ustawie' : 'Nie podlegaj─ůcy Ustawie'; $zakonczony = $dataz < $dzis ? ', zako┼äczony' : ', data zako┼äczenia: '.$dz; $usuniety = $us == 1 ? ', usuni─Öty' : ''; if($roz == 0 && $dataz < $dzis) { $rozstrzygniety = ', nierozstrzygni─Öty'; } else if($roz == 1 && $dataz < $dzis) { $rozstrzygniety = ', rozstrzygni─Öty'; } else if($roz == 2 && $dataz < $dzis) { $rozstrzygniety = ', uniewa┼╝niony'; } if($us > 0) { echo "\n".'
'; echo "\n".'To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: '.$ddel.' z powodu:'; echo "\n".'
'.$dpo.''; echo "\n".'
'; } if($aktualny == 0) { echo "\n".'
'; echo "\n".'To jest wersja archiwalna z dnia '.$ndu.'.'; echo "\n".' Zmiany wprowadzono z powodu:
'.$dpo.''; echo "\n".'
'; } echo "\n".'

'.$nzw.'

'; echo "\n".'

'.$publiczny.$zakonczony.$usuniety.$rozstrzygniety.'

'; echo "\n" . '
'; echo "\n" . $opis; echo "\n".'
'; echo "\n".'
'; echo "\n".'Opublikował: '.$pim.' '.$pnz.''; echo "\n".'
Publikacja dnia: '.$ndu.''; echo "\n".'
'; echo "\n".'Dokument ogl─ůdany razy: '.$v.''; $podust = $pub == 1 ? 'P' : 'Nie p'; echo "\n".'
'.$podust.'odlega Ustawie'; //echo "\n".'
 '; echo "\n".'
'; echo "\n".'
'; //echo "\n".'Wydruk z dnia '.$dzisp; echo "\n".'
'; $dzien = date("j.m.Y"); echo ''.$dzien.' // '.$urlserwisu; echo "\n" . '
'; } else if(!empty($uk)) { if($ukus > 0) { echo "\n".'
'; echo "\n".'To jest wersja archiwalna,
informacja o tej sprawie została skasowana '.$ukddel.' z powodu:'; echo "\n".'
'.$dpo.''; echo "\n".'
'; } if($ukakt == 0) { echo "\n".'
'; echo "\n".'To jest wersja archiwalna z dnia '.$ukdr.'.'; echo "\n".' Zmiany wprowadzono z powodu:
'.$dpo.''; echo "\n".'
'; } echo "\n".'

'.$uknzw.' ('.$uknrr.')

'; echo "\n".'

'.$ukds.'

'; echo "\n" . '
'; echo "\n" . $opis; echo "\n".'
'; echo "\n".'
'; echo "\n".'Opublikował: '.$pim.' '.$pnz.''; echo "\n".'
Publikacja dnia: '.$dps.''; echo "\n".'
'; echo "\n".'Dokument ogl─ůdany razy: '.$v.''; echo "\n".'
 '; echo "\n".'
'; echo "\n".'
'; //echo "\n".'Wydruk z dnia '.$dzisp; echo "\n".'
'; $dzien = date("j.m.Y"); echo ''.$dzien.' // '.$urlserwisu; echo "\n" . '
'; } else { echo "\n".'

'.$tytul.'

'; if(!empty($nid)) { echo "\n" . '

'.$ndu.'

'; } echo $tr; if($ppage == 6)//mapa strony { include("php/mod/sitemap.php"); } else if($ppage == 51) //rejestr stron usuni─Ötych { include('php/mod/deleted.php'); } else if($ppage == 56)//statystyki { include("php/mod/stat.php"); } //ogl do if(!empty($ogl)) { echo $opis; } echo "\n".'
'; echo "\n".'
'; if(empty($ogl)) { echo "\n".'
'; echo "\n".'Opublikował: '.$pis.' '.$pns.''; echo "\n".'
Publikacja dnia: '.$dps.''; echo "\n".'
'; echo "\n".'Podpisał: '.$ais.' '.$ans.''; echo "\n".'
Dokument z dnia: '.$dds.''; } else { echo "\n".'Dokument z dnia: '.$dtred.''; //$ostatniezmiany = $uxdr == $uxdu ? 'nie zmieniano' : $datao; //echo "\n".'
Ostatnie zmiany: '.$ostatniezmiany.''; echo "\n".'
Opublikował: '.$piso.' '.$pnso.''; } echo "\n".'
Dokument ogl─ůdany razy: '.$v.''; echo "\n".'
'; echo "\n".'
'; $dzien = date("j.m.Y"); echo ''.$dzien.' // '.$urlserwisu; echo "\n" . '
'; } echo "\n" . '
'; echo "\n".''; echo "\n" . '
'; } } else { komunikat(1); } include('php/btm.php'); ?>